Przejdź do treści

Carl Friedrich Gauss – ulubieniec na dworze Królowej Nauk

gauss

Carl Friedrich Gauss przyszedł na świat 244 lata temu, dokładnie 30 kwietnia 1777 r. Choć dzisiaj uznawany jest za jednego z najznamienitszych matematyków, to początek jego życia należał do dosyć trudnych, gdyż dorastał w bardzo ubogiej rodzinie. Ojciec Carla z poświęceniem zajmował się rzemieślnictwem, pracował jako kasjer, murarz i rzeźnik. Jego matka, Dorothea Benze, zajmowała się domem. Carl miał przyrodniego brata, gdyż Dorothea była drugą żoną Gebharda.

Co zaś tyczy się zdolności Gaussa, to już od najmłodszych lat wykazywał się ponadprzeciętną wiedzą i jako trzylatek nie dość, że znał podstawy liczenia, to nawet wytknął ojcu błąd w rachunkach. W szkole zaskakiwał nauczycieli, którzy dosyć prędko zauważyli ten fenomen, a zwłaszcza J.G. Büttner, który objął Carla swoim mecenatem. Ciężka praca Gaussa doprowadziła do odebrania dyplomu doktorskiego w 1799 roku, a w pracy kończącej studia jako pierwszy przedstawił pełny poprawny dowód zasadniczego twierdzenia algebry.

Wybitny matematyk

Odszedł 23 lutego 1855 roku, jednakowoż na kartach historii zapisał się jako pionier geometrii nieeuklidesowej. Udało mu się skonstruować siedemnastokąt foremny jedynie przy pomocy cyrkla i linijki. Odkrył rozkład normalny zmiennej losowej (nazywany również rozkładem Gaussa), będący najważniejszym rozkładem w teorii prawdopodobieństwa. Opracował metodę eliminacji Gaussa, czyli wykorzystujący operacje elementarne algorytm rozwiązywania układów równań liniowych, obliczania rzędu macierzy, macierzy odwrotnej i wartości wyznacznika oraz wyznaczenia rozkładu LU. Dokonał wielkich odkryć również w zakresie liczb zespolonych (płaszczyzna Gaussa), teorii szeregów oraz równań różniczkowych.

odchylenie standardowe 1

Ilustracja reguły trzech sigm dla rozkładu normalnego.
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Odchylenie_standardowe

Inne dziedziny nauki

Matematyka nie była jednak wystarczająca dla tak potężnego umysłu, dlatego Gauss nie omieszkał zainteresować się fizyką, astronomią, geodezją czy optyką. W tych dziedzinach również zyskał uznanie i pozostawił trwały ślad. Doczekał się mnóstwa wyróżnień, a po jego publikacje po dziś dzień sięgają adepci nauk ścisłych.

Dla upamiętnienia pracy wielkiego uczonego ochrzczono jego nazwiskiem wiele statków i obiektów geograficznych. Na cześć matematyka nawet jednostka indukcji magnetycznej została nazwana gausem.

Hesabu © 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: Michał Ziółkowski.

ul. Starodomaszowska 40/11, 25-315 Kielce