Skontaktuj się z nami: +48 609 792 097 biuro@hesabu.pl

ZAJĘCIA GRUPOWE: (4-8 osób):

SZKOŁY PODSTAWOWE:

– szkoła podstawowa, kl. 1-3
  1 x 60 min./tydzień (wrzesień-czerwiec) 
  100 zł./miesiąc (około 28 zł. godzina zegarowa).

– kółko matematyczne, szkoła podstawowa, kl. 4-6 
  1 x 90 min./tydzień (wrzesień-czerwiec) 
  150 zł./miesiąc (około 22 zł./godzina lekcyjna).

– kółko matematyczne, szkoła podstawowa, klasy 7-8 
  1 x 90 min./tydzień (wrzesień-czerwiec) 
  150 zł./miesiąc (około 22 zł./godzina lekcyjna).


SZKOŁY PONADPODSTAWOWE:

– kurs przygotowujący do egzaminu po szkole podstawowej  
  1 x 90 min./tydzień (wrzesień-kwiecień)
  150 zł./miesiąc (około 22 zł./ godzina lekcyjna).

– kółko matematyczne, liceum
  1 x 90 min./tydzień (wrzesień-czerwiec) 
  190 zł./miesiąc (około 28 zł./godzina lekcyjna).

– kurs maturalny, poziom podstawowy
  1 x 90 min./tydzień (wrzesień-kwiecień)
  150 zł./miesiąc (około 22 zł./godzina lekcyjna).

– kurs maturalny, poziom rozszerzony
  1 x 90 min./tydzień (wrzesień-kwiecień)
  190 zł./miesiąc (około 28 zł./godzina lekcyjna).

liceum, technikum – poziom rozszerzony
  1 x 90 min./tydzień (wrzesień-czerwiec) 
  190 zł./miesiąc (około 28 zł. godzina lekcyjna).

– liceum, technikum – poziom podstawowy
  1 x 90 min./tydzień (wrzesień-czerwiec) 
  150 zł./miesiąc (około 22 zł. godzina lekcyjna).

KOREPETYCJE:

3-osobowe – 35 zł./60 min.
2-osobowe – 40 zł./60 min.
indywidualne – 70 zł./60 min.

SOS przed sprawdzianem/egzaminem – 80 zł./60 min.