Przejdź do treści

Kółko matematyczne Kielce

Olimpiada Matematyczna to najbardziej prestiżowy konkurs matematyczny w Polsce. Dzięki mojemu wieloletniemu doświadczeniu przygotowanie do olimpiady matematycznej stało się naszą specjalnością. Przygotowanie do tego typu konkursów, odbywa się zawsze w bardzo przyjemnej atmosferze sprzyjającej nauce. Odpowiednie motywowanie i sprawdzony sposób przekazywania wiedzy sprawiają, że moi uczniowie szybko pogłębiają swoje umiejętności, co ułatwia im osiąganie sukcesów w nauce.

Nawet dla niezwykle uzdolnionych dzieci ze szkoły podstawowej olimpiada z matematyki często stanowi bardzo duże wyzwanie. Podstawówka to pierwszy etap edukacji, w którym młodzi ludzie mają możliwość podjęcia rywalizacji ze swoimi rówieśnikami. Jednak czasami w takiej sytuacji miłość do nauk ścisłych to zbyt mało by odnosić sukcesy w olimpiadzie. Bardzo ważne jest właściwe wsparcie i nakierowanie na najistotniejsze aspekty. Z tego powodu ostatnie lata poświęciłem na wypracowanie własnego stylu nauczania znacząco ułatwiającego, przygotowanie do olimpiad matematycznych młodszych i starszych dzieci. Dzięki temu dokładnie wiem, na co warto położyć większy nacisk podczas wykonywania kolejnych ćwiczeń. Co bardzo ważne, moje metody są skuteczne, a przy tym mają atrakcyjną formę.

Swoje profesjonalne wsparcie oferuje również młodzieży ze szkół podstawowych, która chce spróbować swych sił w zawodach, także na szczeblu międzynarodowym. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi, dostosowuje metody nauczania do ich potrzeb. Dzięki wspólnej pracy zostanie laureatem olimpiady matematycznej, stanie się celem łatwiejszym do osiągnięcia.

Przygotowanie do konkursów odbywa się zarówno stacjonarnie, jak i w formie online. W zależności od zapotrzebowania w zajęciach może uczestniczyć kilka osób, ale mogą to być również spotkania indywidualne. Terminy i długość konsultacji ustalam zgodnie z preferencjami uczniów. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do zapoznania z ofertą oraz kontaktu ze mną.

Hesabu © 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: Michał Ziółkowski.

ul. Starodomaszowska 40/11, 25-315 Kielce