Przejdź do treści

Szkoła podstawowa – klasy VII-VIII

Oferta dla uczniów szkoły podstawowej, klas VII-VIII:

 • lekcje indywidualne,
 • zajęcia w małych grupach,
 • kursy przygotowujące do egzaminu z matematyki dla ósmoklasisty,
 • kółka przygotowujące do konkursów: Olimpiada Matematyczna Juniorów, Wojewódzki Konkurs Matematyczny, Kangur, Mat,
 • gry Matematyczne i Logiczne,
 • podstawy programowania,
 • pakiety nauki online.

Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego ucznia.

Konkurencyjne ceny! 

Interesuje Cię nasza oferta?

Nasz sprawdzony system nauczania pozwala na sprawną edukację i dogłębne zrozumienie wszelkich problematycznych zagadnień. Skontaktuj się z nami.

Nauka matematyki w szkole podstawowej w klasach od 7 do 8 jest kolejnym ważnym etapem w rozwoju umiejętności matematycznych uczniów. W tym okresie nauczyciele powinni zwrócić uwagę na kilka ważnych aspektów, takich jak:

 • Rozwijanie umiejętności algebraicznych – uczniowie powinni poznawać pojęcia algebraiczne, takie jak równania i nierówności, oraz umieć je rozwiązywać.

 • Nauka matematycznych pojęć i zasad – uczniowie powinni poznawać zaawansowane pojęcia i zasady matematyczne, takie jak funkcje, wykresy, geometria analityczna, rachunek prawdopodobieństwa i statystyka.

 • Pogłębianie umiejętności rozwiązywania problemów – uczniowie powinni rozwijać umiejętności rozwiązywania zaawansowanych problemów matematycznych, wymagających zastosowania różnych pojęć i metod.

 • Doskonalenie umiejętności matematycznego myślenia – uczniowie powinni doskonalić umiejętności logicznego myślenia, analizy danych i interpretacji wyników.

 • Uczenie się matematyki poprzez zastosowanie technologii – nauczyciele powinni wykorzystywać technologie, takie jak programy do grafiki, arkusze kalkulacyjne i symulacje, aby uczniowie mogli zastosować matematykę w praktyce.

 • Stosowanie różnych metod nauczania – nauczyciele powinni stosować różne metody nauczania, takie jak praca w grupach, projekty, zadania badawcze, aby zwiększyć motywację uczniów i uatrakcyjnić proces nauki.

 • Indywidualizacja nauczania – nauczyciele powinni dostosowywać metody nauczania do potrzeb i możliwości każdego ucznia, aby zapewnić efektywne nauczanie.

 • Regularna powtórka i utrwalanie materiału – regularna powtórka i utrwalanie materiału są kluczowe dla skutecznego nauczania matematyki, dlatego nauczyciele powinni planować powtórki i ćwiczenia, aby umożliwić uczniom utrwalenie i przyswojenie nowego materiału.

Ważne jest również, aby nauczyciele zachęcali uczniów do aktywnego uczestnictwa w lekcjach, stwarzali pozytywny klimat w klasie oraz motywowali uczniów do nauki matematyki, aby zwiększyć ich zainteresowanie tym przedmiotem.

Hesabu © 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: Michał Ziółkowski.

ul. Starodomaszowska 40/11, 25-315 Kielce