Przejdź do treści

Szkoła podstawowa – klasy IV-VI

Oferta dla dzieci ze szkoły podstawowej – klasy IV-VI:

 • lekcje indywidualne z matematyki,
 • zajęcia w małych grupach,
 • zajęcia z programowania w formie zabawy,
 • kółka przygotowujące do konkursów: Kangur Matematyczny, Mat, Gry Matematyczne i Logiczne.
 • pakiety online.

Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego ucznia.

Interesuje Cię nasza oferta?

Nasz sprawdzony system nauczania pozwala na sprawną edukację i dogłębne zrozumienie wszelkich problematycznych zagadnień. Skontaktuj się z nami.

Nauka matematyki w szkole podstawowej w klasach od 4 do 6 jest kontynuacją nauki matematyki z poprzednich lat i stanowi kolejny ważny etap w rozwoju umiejętności matematycznych uczniów. W tym okresie nauczyciele powinni zwrócić uwagę na kilka ważnych aspektów, takich jak:

 • Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia – matematyka wymaga od uczniów logicznego myślenia, rozumienia zasad i reguł, a także umiejętności wnioskowania i rozwiązywania problemów.

 • Pogłębianie umiejętności liczenia – uczniowie powinni doskonalić swoje umiejętności liczenia, w tym umiejętność operowania na ułamkach i dziesiętnych oraz rozumienie relacji między liczbami.

 • Nauka geometrii – uczniowie powinni poznawać pojęcia geometrii, takie jak kąty, figury płaskie i przestrzenne, a także umieć je rozpoznawać i nazywać.

 • Nauka matematycznych pojęć i zasad – uczniowie powinni poznawać nowe pojęcia i zasady matematyczne, takie jak proporcje, procenty, równania, funkcje i statystyka.

 • Doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów – uczniowie powinni poznawać różne typy zadań i problemy matematyczne oraz rozwijać umiejętności ich rozwiązywania.

 • Stosowanie różnych metod nauczania – nauczyciele powinni stosować różne metody nauczania, takie jak praca w grupach, projekty, zadania badawcze, a także wykorzystywać technologie, aby zwiększyć motywację uczniów i uatrakcyjnić proces nauki.

 • Indywidualizacja nauczania – nauczyciele powinni dostosowywać metody nauczania do potrzeb i możliwości każdego ucznia, aby zapewnić efektywne nauczanie.

 • Regularna powtórka i utrwalanie materiału – regularna powtórka i utrwalanie materiału są kluczowe dla skutecznego nauczania matematyki, dlatego nauczyciele powinni planować powtórki i ćwiczenia, aby umożliwić uczniom utrwalenie i przyswojenie nowego materiału.

Ważne jest również, aby nauczyciele zachęcali uczniów do aktywnego uczestnictwa w lekcjach, stwarzali pozytywny klimat w klasie oraz motywowali uczniów do nauki matematyki, aby zwiększyć ich zainteresowanie tym przedmiotem.

Hesabu © 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: Michał Ziółkowski.

ul. Starodomaszowska 40/11, 25-315 Kielce