Przejdź do treści

Szkoła podstawowa – klasy I-III

Oferta dla dzieci ze szkoły podstawowej klasy I-III:

 • lekcje indywidualne z matematyki,
 • zajęcia w małych grupach,
 • zajęcia z programowania w formie zabawy,
 • zajęcia z dzieckiem zdolnym,
 • kółka przygotowujące do konkursów: Kangur Matematyczny, Mat, Alfik , Gry Matematyczne i Logiczne i wiele innych.
 • pakiety online.

Konkurencyjne ceny!

Interesuje Cię nasza oferta?

Nasz sprawdzony system nauczania pozwala na sprawną edukację i dogłębne zrozumienie wszelkich problematycznych zagadnień. Skontaktuj się z nami.

Nauka matematyki dla dzieci w szkole podstawowej w klasach I-III

Nauka matematyki w szkole podstawowej w klasach od 1 do 3 jest niezwykle ważna, ponieważ stanowi podstawę dla dalszego rozwoju umiejętności matematycznych w późniejszych latach edukacji. Na tym etapie uczniowie powinni opanować podstawowe umiejętności matematyczne, takie jak liczenie, dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie, a także poznają pojęcia geometryczne, takie jak figury płaskie i przestrzenne.

Podczas nauki matematyki w szkole podstawowej w klasach od 1 do 3 należy zwrócić uwagę na kilka ważnych aspektów, takich jak:

 • Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia – matematyka wymaga od uczniów rozumienia zasad i reguł, a także umiejętności logicznego myślenia.

 • Pogłębianie umiejętności liczenia – uczniowie powinni opanować techniki liczenia, takie jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie, które będą niezbędne w późniejszych latach nauki.

 • Nauka pojęć matematycznych – uczniowie powinni nauczyć się pojęć matematycznych, takich jak liczby, figury geometryczne, miary i jednostki.

 • Wykorzystanie różnorodnych metod i narzędzi – nauczyciele powinni stosować różnorodne metody i narzędzia do nauczania matematyki, takie jak gry, zabawy, zadania projektowe, a także wykorzystywać programy komputerowe i aplikacje.

 • Zapewnienie indywidualnego podejścia do uczniów – nauczyciele powinni dostosowywać metody nauczania do potrzeb i możliwości każdego ucznia, aby zapewnić efektywne nauczanie.

 • Utrzymywanie pozytywnego podejścia do matematyki – nauczyciele powinni stworzyć pozytywny klimat w klasie i motywować uczniów do nauki matematyki, aby zwiększyć ich zainteresowanie tym przedmiotem.

Ważne jest również, aby nauczyciele zapewnili regularną powtórkę i utrwalenie materiału, aby uczniowie mogli stopniowo rozwijać swoje umiejętności matematyczne i przyswajać nowe pojęcia.

Hesabu © 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: Michał Ziółkowski.

ul. Starodomaszowska 40/11, 25-315 Kielce